heterogenous

heterogenous
heterogenous 1690s, less-correct form of HETEROGENEOUS (Cf. heterogeneous). Related: Heterogeneity.

Etymology dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Heterogenous — Het er*og e*nous, a. (Biol.) Of or pertaining to heterogenesis; heterogenetic. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • heterogenous — [het΄ər äj′ə nəs] adj. [ HETERO + GENOUS] of different origin; not from the same source, individual, or species …   English World dictionary

  • Heterogenous — In genetics, heterogenous is an adjective used to describe something derived from a different individual or species.The word may also be used as an alternate spelling for Heterogeneous (with an added e ) …   Wikipedia

  • heterogenous — Of foreign origin. Commonly confused with heterogeneous. * * * het·er·og·e·nous .het ə räj ə nəs adj 1) originating in an outside source esp derived from another species <heterogenous bone grafts> 2) HETEROGENEOUS * * * het·er·og·e·nous… …   Medical dictionary

  • heterogenous — heterogeninis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Turintis daugiau nei vieną tam tikro geno alelį. atitikmenys: angl. heterogenous rus. гетерогенный …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • heterogenous network — įvairialytis tinklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Kompiuterių ↑tinklas, jungiantis kompiuterius su įvairiomis ↑operacinėmis sistemomis, įvairių gamintojų įrenginius ir veikiantis daugeliu ↑tinklo protokolų. Internetas yra įvairialyčio …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • heterogenous — adjective Date: 1695 heterogeneous …   New Collegiate Dictionary

  • heterogenous — /het euh roj euh neuhs/, adj. Biol., Pathol. having its source or origin outside the organism; having a foreign origin. [1685 95; HETERO + GENOUS] * * * …   Universalium

  • heterogenous — adjective derived from a different individual or species …   Wiktionary

  • heterogenous — adj. originating outside of the body; of foreign origin …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”