symmetry

 • 51symmetry circuit — simetrinė grandinė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. symmetry circuit; symmetrical circuit vok. symmetrischer Kreis, m rus. симметричная цепь, f pranc. circuit symétrique, m; réseau symétrique, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 52symmetry axis — simetrijos ašis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ašis, apie kurią sukamos figūros simetrijos taškai sutampa. atitikmenys: angl. symmetry axis vok. Symmetrieachse, f rus. ось симметрии, f pranc. axe de répétition, m; axe …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 53symmetry plane — simetrijos plokštuma statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Veidrodinė plokštuma, sutapdinanti simetriškai lygiaverčius taškus. atitikmenys: angl. symmetry plane vok. Symmetrieebene, f rus. плоскость симметрии, f pranc. plan… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 54symmetry tolerance — leidžiamoji simetriškumo nuokrypa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dvipusis arba vienpusis didžiausias leidžiamasis simetriškumo nuokrypis, atitinkamai išreiškiamas leidžiamuoju skersmens arba spindulio nuokrypiu.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 55symmetry centre — simetrijos centras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Figūros taškas, iš kurio išeinantis bet kuris vektorius gali turėti priešingą vektorių. atitikmenys: angl. symmetry centre vok. Symmetriezentrum, n rus. центр… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 56symmetry axis — simetrijos ašis statusas T sritis chemija apibrėžtis Ašis, apie kurią sukamos figūros simetrijos taškai sutampa. atitikmenys: angl. symmetry axis rus. ось симметрии ryšiai: sinonimas – inversijos ašis …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 57symmetry centre — simetrijos centras statusas T sritis chemija apibrėžtis Figūros taškas, iš kurio išeinantis bet kuris vektorius gali turėti priešingą vektorių. atitikmenys: angl. symmetry centre rus. центр симметрии ryšiai: sinonimas – inversijos centras… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 58symmetry elements — simetrijos elementai statusas T sritis chemija apibrėžtis Simetrijos centras, simetrijos plokštuma ir simetrijos ašys. atitikmenys: angl. symmetry elements rus. элементы симметрии …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 59symmetry operation — simetrijos operacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Operacija, kurios metu molekulė ar kristalas sutapdinamas pats su savimi. atitikmenys: angl. symmetry operation rus. операция симметрии …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 60symmetry plane — simetrijos plokštuma statusas T sritis chemija apibrėžtis Įsivaizduojama veidrodinė plokštuma, sutapdinanti simetriškai lygiaverčius taškus. atitikmenys: angl. symmetry plane rus. плоскость симметрии …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas