magnetical

 • 121Hydromagnetik — magnetinė hidrodinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc …

  Fizikos terminų žodynas

 • 122Magnetohydrodynamik — magnetinė hidrodinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc …

  Fizikos terminų žodynas

 • 123magnetinė hidrodinamika — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc. magnéto hydrodynamique …

  Fizikos terminų žodynas

 • 124magnetofluidodynamics — magnetinė hidrodinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc …

  Fizikos terminų žodynas

 • 125magnetohydrodynamics — magnetinė hidrodinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc …

  Fizikos terminų žodynas

 • 126magnéto-hydrodynamique — magnetinė hidrodinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc …

  Fizikos terminų žodynas

 • 127магнитная гидродинамика — magnetinė hidrodinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc …

  Fizikos terminų žodynas

 • 128магнитогидродинамика — magnetinė hidrodinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetical hydrodynamics; magnetofluidodynamics; magnetohydrodynamics vok. Hydromagnetik, f; Magnetohydrodynamik, f rus. магнитная гидродинамика, f; магнитогидродинамика, f pranc …

  Fizikos terminų žodynas