luminous

 • 91luminous efficiency — santykinis šviesinis veiksmingumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas šviesinio veiksmingumo ir didžiausio spektrinio šviesinio veiksmingumo dalmeniu. atitikmenys: angl. luminous efficiency vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 92luminous exitance — šviesis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kuriame nors paviršiaus taške paviršiaus elemento skleidžiamas šviesos srautas, padalytas iš to elemento ploto. atitikmenys: angl. luminous exitance vok. spezifische… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 93luminous sensitivity — jautrumas šviesai statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiagos gebėjimas absorbuoti elektromagnetinės spinduliuotės spektro dalį. atitikmenys: angl. light sensitivity; luminous sensitivity; sensitivity to light rus. световая чувствительность;… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 94luminous absorption — šviesos absorbcija statusas T sritis chemija apibrėžtis Šviesos, sklindančios medžiagoje, intensyvumo sumažėjimas. atitikmenys: angl. light absorption; luminous absorption rus. поглощение света …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 95luminous paint — šviečiantieji dažai statusas T sritis chemija apibrėžtis Zn, Ca, Ba sulfidų ar organinių liuminoforų turintys dažai. atitikmenys: angl. luminescent paint; luminous paint rus. люминесцентная краска; светящаяся краска …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 96luminous emittance — šviesis statusas T sritis chemija apibrėžtis Kiekybinis šviesumo rodiklis (matuojamas lm/m²). atitikmenys: angl. luminous emittance rus. светимость …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 97luminous alignment — šviesos vedlinė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Du šviečiamieji ↑orientyrai, rodantys ribą tarp kariuomenės vienetų arba kariuomenės puolimo (judėjimo) kryptį. Šviesos vedlinė padaroma šviečiamosiomis bombomis arba šviečiamaisiais sviediniais …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 98luminous current — rusenančiojo išlydžio srovė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. glow current; luminous current vok. Glimmentladungsstrom, m; Glimmstrom, m rus. ток тлеющего разряда, m pranc. courant de décharge luminescente, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 99luminous filament pyrometer — nykstančiojo siūlo pirometras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. disappearing filament pyrometer; luminous filament pyrometer vok. Glühfadenpyrometer, n rus. пирометр с исчезающей нитью, m pranc. pyromètre à disparition de filament, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 100luminous intensity of light source — šviesos šaltinio stipris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. luminous intensity of light source vok. Intensität der Lichtquelle, f rus. сила источника света, f pranc. intensité lumineuse de la source, f …

  Fizikos terminų žodynas