ill

 • 51ill — I. adjective (worse; worst) Etymology: Middle English, from Old Norse illr Date: 12th century 1. a. chiefly Scottish immoral, vicious b. resulting from, accompanied by, or indicative of an evil or malevolent intention < ill deeds > …

  New Collegiate Dictionary

 • 52ill — {{11}}ill (adj.) c.1200, morally evil (other 13c. senses were malevolent, hurtful, unfortunate, difficult ), from O.N. illr ill, bad, of unknown origin. Not related to EVIL (Cf. evil). Main modern sense of sick, unhealthy, unwell is first&#8230; …

  Etymology dictionary

 • 53ill — see it’s an ill bird that fouls its own nest ill gotten goods never thrive he that has an ill name is half hanged it’s ill waiting for dead men’s shoes ill weeds grow apace it’s an ill wind that blows nobody a …

  Proverbs new dictionary

 • 54ill — 01. Howard s wife has been [ill] recently, so I don t think they ll be able to come to the party. 02. The accused murderer is believed to be mentally [ill]. 03. Parrots that are kept in cages often become mentally [ill] from boredom. 04. My&#8230; …

  Grammatical examples in English

 • 55ill — Synonyms and related words: abomination, affection, ailing, ailment, amiss, apocalyptic, atrocity, bad, badly, baleful, bane, baneful, befoulment, below par, black, blight, bodeful, boding, complaint, condition, corruption, criminal, critically&#8230; …

  Moby Thesaurus

 • 56ill —    1. menstrual    Common female usage:     When were you ill last? About a fortnight ago, she replied. (F. Harris, 1925)     Mrs Pepys was ill of those: Thence home and my wife ill of those upon the maid s bed. (Pepys, 1669)    2.    suffering&#8230; …

  How not to say what you mean: A dictionary of euphemisms

 • 57illərcə — z. Bir çox illər boyu, bir neçə il, illər uzunu, illər ərzində. İllərlə bir iş üzərində işləmək. İllərlə yol gözləmək. İllərlə təcrübə əldə etmək. – Hər kimin ağı qara isə utansın, a balam! Bəlkə illərcə yatanlar bir oyansın, a balam! M. Ə. S..&#8230; …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 58illərlə — z. Bir çox illər boyu, bir neçə il, illər uzunu, illər ərzində. İllərlə bir iş üzərində işləmək. İllərlə yol gözləmək. İllərlə təcrübə əldə etmək. – Hər kimin ağı qara isə utansın, a balam! Bəlkə illərcə yatanlar bir oyansın, a balam! M. Ə. S..&#8230; …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 59illət — is. &LT;ər.&GT; 1. Xəstəlik, azar. Mən zaminəm ki, olmaya bir illət ilə fövt; Hər xəstəyə dava edələr gər şərab ilə. S. Ə. Ş.. Bu illətin Allaha qalıb bircə davası. Ə. N.. &LT;Qurban:&GT; Məsələ küləkdə deyil, professor, görünür, o qəndil&#8230; …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 60Ill Na Na — Infobox Album | Name = Ill Na Na Type = Studio Artist = Foxy Brown Released = November 19 1996 Recorded = 1996 Genre = Hip hop Label = Def Jam/Violator Producers = Trackmasters Reviews = *Allmusic Rating|4.0|5&#8230; …

  Wikipedia