holding

 • 41Holding — Hold Hold, v. t. [imp. & p. p. {Held}; p. pr. & vb. n. {Holding}. {Holden}, p. p., is obs. in elegant writing, though still used in legal language.] [OE. haldan, D. houden, OHG. hoten, Icel. halda, Dan. holde, Sw. h[*a]lla, Goth. haldan to feed,… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 42Holding — Unternehmensverbund; Holding Gesellschaft * * * Hol|ding 〈a. engl. [hoʊl ] f. 10; Wirtsch.; kurz für〉 Holdinggesellschaft * * * Hol|ding [ hoʊldɪŋ ], die; , s: Kurzf. von ↑ Holdinggesellschaft. * * * Hol|ding …

  Universal-Lexikon

 • 43holding — {{hw}}{{holding}}{{/hw}}Società finanziaria che detiene la maggioranza azionaria, e controlla l attività, di un gruppo di imprese. ETIMOLOGIA: voce ingl., da holding (company) ‘società di controllo’, da (to) hold ‘stringere, tenere’ …

  Enciclopedia di italiano

 • 44holding — is., tic., İng. holding Ana ortaklık …

  Çağatay Osmanlı Sözlük

 • 45holding — adj American in possession of illicit drugs. A legalis tic, officialese term, also adopted by drug abusers. When they found him he was holding^ but they had to let him go on a technicality …

  Contemporary slang

 • 46holding — /ˈhoʊldɪŋ / (say hohlding) noun 1. (often plural) property owned, especially stocks and shares, and land. –adjective 2. relating to something used as an interim measure: a holding yard. {hold1 + ing1} …

 • 47holding — ūkis statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistruotas arba kitų įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ūkio subjektas, vykdantis žemės ūkio veiklą. atitikmenys: angl. farm;… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 48holding — gyvūnų laikymo vieta statusas Aprobuotas sritis veterinarija apibrėžtis Pastatas arba tuo atveju, kai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi. atitikmenys: angl. holding; kennel vok. Hundehütten… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 49holding — pienininkystės ūkis statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Gamintojo nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais teisėtai valdomos pieno gamybos priemonės (nekilnojamasis turtas, mašinos, įranga, žemė) ir melžiamos karvės. atitikmenys:… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 50holding — paukštininkystės ūkis statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Ūkis, kuriame pastatai, įrenginiai, inventorius ir kiti reikmenys naudojami kiaušiniams perinti ir (arba) veisliniams ir (arba) maistiniams naminiams paukščiams auginti… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)