conventional

 • 81conventional true value of a quantity — sutartinė tikroji dydžio vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atskiram dydžiui priskirtoji vertė, kartais susitarimu pripažinta kaip jį išreiškianti su tam tikram vartojimo atvejui pasirinkta neapibrėžtimi. pavyzdys(… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 82conventional true value of actual measure — sutartinė tikroji mato vertė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydžio vertė, kurią atkuria ir išlaiko matas. atitikmenys: angl. conventional true value of actual measure vok. konventionell wahrer Wert einer… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 83conventional fuel — sutartinis kuras statusas T sritis chemija apibrėžtis Kuras, kurio apatinė degimo šiluma lygi 29,3 MJ/kg. atitikmenys: angl. conventional fuel rus. условное топливо …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 84conventional true value — sutartinė tikroji vertė statusas T sritis chemija apibrėžtis Susitariant pripažinta dydžio vertė esant pasirinktai neapibrėžčiai, tiksliausiai išreiškianti dydžio tikrąją vertę. atitikmenys: angl. conventional true value rus. общепринятое… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 85conventional signs — sutartiniai ženklai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vietovės objektų, kovinės ir meteorologinės situacijos žymėjimo žemėlapiuose ir kt. koviniuose grafiniuose dokumentuose ženklai. Pagal paskirtį jie būna taktiniai, topografiniai ir… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 86conventional weapons — įprastiniai ginklai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tradicinės ginklų rūšys, kurių kovinis naudojimas tiesiogiai nesukelia masinių nuostolių ir sugriovimų. Terminas pradėtas vartoti XX a. 6 d metyje, kai apginklavus kai kurių šalių… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 87conventional cyclotron — klasikinis ciklotronas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. conventional cyclotron vok. Lawrence Zyklotron, n rus. классический циклотрон, m pranc. cyclotron conventionnel, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 88conventional notation — sutartinis žymuo statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. conventional notation vok. konventionelle Bezeichnung, f; vereinbarte Bezeichnung, f rus. условное обозначение, n pranc. notation conventionnelle, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 89conventional true value of a quantity — sutartinė tikroji dydžio vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. conventional true value of a quantity vok. konventionell wahrer Wert einer Größe, m rus. действительное значение величины, n pranc. valeur conventionnellement vraie d’une… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 90conventional ammunition — įprastinis šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Pagrindinės paskirties paprastasis šaudmuo, užtaisytas įprastinėmis sprogstamosiomis medžiagomis, nesukeliančiomis masinio naikinimo efekto. atitikmenys: angl.… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas