be+radiant

 • 111radiant energy — spinduliuotės energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išspinduliuotų, perduodamų arba priimamų elektromagnetinių bangų energija. atitikmenys: angl. radiant energy vok. Strahlungsenergie, f rus. лучистая энергия, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 112radiant energy fluence — spinduliuotės energijos įtėkis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikrame erdvės taške į elementariąją sferą krintančios spinduliuotės energija, padalyta iš tos sferos skerspjūvio ploto. Matavimo vienetas – džaulis… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 113radiant intensity — spinduliuotės stipris statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikra kryptimi erdvinio kampo elemente, turinčiame pasirinktąją kryptį, šaltinio ar šaltinio elemento skleidžiamas spinduliuotės energijos srautas, padalytas iš …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 114radiant heat flow-rate — šiluminės spinduliuotės srautas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros sistemos elektromagnetinių bangų pavidalu išspinduliuotas, praleistas arba sugertas šilumos srautas. atitikmenys: angl. radiant heat flow rate… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 115radiant exitance — energinis šviesis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kuriame nors paviršiaus taške paviršiaus elemento skleidžiamas spinduliuotės energijos srautas, padalytas iš to elemento ploto. atitikmenys: angl. radiant exitance vok …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 116radiant energy fluence rate — spinduliuotės energijos įtėkio sparta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, lygus spinduliuotės energijos įtėkiui per vienetinį laiko tarpą, t. y. φ = dΨ/dt; čia dΨ – spinduliuotės energijos įtėkio pokytis, dt – laiko …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 117Radiant — radianas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radian vok. Radian, m; Radiant, m rus. радиан, m pranc. radian, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118radiant absorption — spinduliuotės sugertis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radiant absorption; radiation absorption vok. Strahlenabsorption, f; Strahlungsabsorption, f rus. лучепоглощение, n; поглощение излучения, n pranc. absorption de rayonnement, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119radiant sensitivity — jautrumas švitinimui statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radiant sensitivity; radiosensitivity vok. Strahlenempfindlichkeit, f; Strahlungsempfindlichkeit, f rus. радиационная чувствительность, f; чувствительность к облучению, f pranc.… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120radiant intensity — spinduliuotės intensyvumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. intensity of radiation; radiant intensity; radiation intensity vok. Strahlenintensität, f; Strahlungsintensität, f rus. интенсивность излучения, f pranc. intensité de… …

  Fizikos terminų žodynas