adjustment

 • 31adjustment — derinimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Veiksmų visuma, užtikrinanti reikalingą derinamojo objekto veikimą. atitikmenys: angl. adjusting; adjustment vok. Einstellung, f; Justierung, f rus. настройка, f; юстировка, f… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 32adjustment — įšaudymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Procesas, kurio metu įšaudomi ginklai arba šaudymu nustatomos kaunamosios nuostatos. Įšaudomi šaulių, tankų ginklai, prieštankinės artilerijos pabūklai. Nustatant kaunamąsias nuostatas, įšaudomas… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 33adjustment — suderinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. adjustment; matching; tuning vok. Abstimmung, f; Anpassung, f; Einstellung, f rus. настройка, f; согласование, n pranc. adaptation, f; ajustement, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 34adjustment — derinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. adjustment; tune; tuning vok. Abstimmung, f; Einstellung, f; Justierung, f rus. наладка, f; настройка, f; юстировка, f pranc. accordage, m; ajustage, m; ajustement, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 35adjustment — reguliavimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Rankinis arba automatinis tam tikro parametro, proceso tvarkymas, keitimas reikiamu būdu. atitikmenys: angl. adjustment; control; controlling; regulation; selting vok. Regeln, n;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 36adjustment — reguliavimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Veiksmai normaliam įtaiso veikimui nustatyti. atitikmenys: angl. adjustment; control; controlling; regulation; selting vok. Regeln, n; Regelung, f; Regulierung, f rus.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 37adjustment — reguliavimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Kai kurių fizikinių dydžių, apibūdinančių technologinį procesą, palaikymas pastovių arba kintančių pagal tam tikrą dėsnį. atitikmenys: angl. adjustment; control; regulation vok. Regeln, n;… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 38adjustment — pritaikymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Priderinimas prie daikto, reiškinio, situacijos ypatybių. Mokymo turinys, dėstymo metodai ir kt. turi būti pritaikomi atsižvelgiant į mokinių išsilavinimą ir amžiaus ypatybes. Pritaikytas… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 39adjustment — prisitaikymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Galėjimas veikti naujoje žmonių santykių, darbo ir aplinkos situacijoj; 2) Dirbtinis, išorinis veiklos būdo keitimas, siekiant išlikti, gyvuoti nepalankioje aplinkoje; 3) Nesąmoningas… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 40adjustment — An arrangement; a settlement. In the law of insurance, the adjustment of a loss is the ascertainment of its amount and the ratable distribution of it among those liable to pay it. The settling and ascertaining the amount of the indemnity which… …

  Black's law dictionary