Wave

 • 61wave — banga statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. wave vok. Welle, f rus. волна, f pranc. onde, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 62wave — banga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. wave vok. Welle, f rus. волна, f pranc. onde, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 63wave — banga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jūros, ežero, tvenkinio paviršinio vandens sluoksnio svyruojamasis judesys. atitikmenys: angl. wave vok. Welle, f rus. волна, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 64wave — banga statusas T sritis Energetika apibrėžtis Virpesys, sklindantis aplinkoje. atitikmenys: angl. wave vok. Welle, f rus. волна, f pranc. onde, f …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 65wave — ešelonas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pajėgų, laivų amfibijų, išlaipinimo laivų, kovos mašinų amfibijų ar orlaivių formuotė, kuri turi pasiekti krantą ar būti išlaipinta į krantą tuo pačiu laiku. Gali būti skirstoma pagal tipą, paskirtį ar …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 66WAVE —    Waveform Audio File Format. Supported by Microsoft, it is used to represent digitized sound. It is similar to MIDI file formats. WAVE is often used in combination with RIFF …

  IT glossary of terms, acronyms and abbreviations

 • 67Wave front — Wave Wave, n. [From {Wave}, v.; not the same word as OE. wawe, waghe, a wave, which is akin to E. wag to move. [root]138. See {Wave}, v. i.] [1913 Webster] 1. An advancing ridge or swell on the surface of a liquid, as of the sea, resulting from… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 68Wave length — Wave Wave, n. [From {Wave}, v.; not the same word as OE. wawe, waghe, a wave, which is akin to E. wag to move. [root]138. See {Wave}, v. i.] [1913 Webster] 1. An advancing ridge or swell on the surface of a liquid, as of the sea, resulting from… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 69Wave line — Wave Wave, n. [From {Wave}, v.; not the same word as OE. wawe, waghe, a wave, which is akin to E. wag to move. [root]138. See {Wave}, v. i.] [1913 Webster] 1. An advancing ridge or swell on the surface of a liquid, as of the sea, resulting from… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 70Wave loaf — Wave Wave, n. [From {Wave}, v.; not the same word as OE. wawe, waghe, a wave, which is akin to E. wag to move. [root]138. See {Wave}, v. i.] [1913 Webster] 1. An advancing ridge or swell on the surface of a liquid, as of the sea, resulting from… …

  The Collaborative International Dictionary of English