Tinkle

 • 51give someone a tinkle — (informal) To call someone on the telephone • • • Main Entry: ↑tinkle …

  Useful english dictionary

 • 52Donald Ward Tinkle — est un écologiste américain, né le 3 décembre 1930 à Dallas et mort le 21 février 1980 à Saline dans le Michigan. En 1952, il obtient son Bachelor of Sciences à l’université méthodiste de Dallas puis étudie auprès de Fred Ray Cagle (1915 1968) à… …

  Wikipédia en Français

 • 53give a tinkle —  v. Telephone …

  A concise dictionary of English slang

 • 54tinklelinis — tinklẽlinis, ė adj. (1) 1. iš tinklelio padarytas: Plačiajame [bučiaus] gale įtaisomas piltuvėlio formos tinklelinis įgerklis rš. 2. kuris veikia naudojant valdomąjį elektrodą: Tinklẽlinis detektorius FzŽ55. Tinklẽlinis lyginimas FzŽ167.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 55tinklelis — tinklẽlis sm. (2) DŽ; SD1145, Sut 1. GK1934,87, NdŽ, KlK8,41 tinklinis maišelis pirkiniams dėti, regztukas: Aš pastebėjau, kad rankoje tebelaikau tinklelį su apelsinais J.Mik. 2. NdŽ tinklinis galvos plaukų apgaubas. 3. NdŽ apsauginis veido… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 56tinklėtas — tinklėtas, a adj. (1) DŽ, NdŽ žr. tinkliškas: Mikrolino kristalai atrodo mikroskope tinklėti rš. tinklėtai adv.: Baltųjų barkūnų ankštys tinklėtai raukšlėtos rš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 57Tinkled — Tinkle Tin kle, v. t. [imp. & p. p. {Tinkled}; p. pr. & vb. n. {Tinkling}.] To cause to clonk, or make small, sharp, quick sounds. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 58Tinkling — Tinkle Tin kle, v. t. [imp. & p. p. {Tinkled}; p. pr. & vb. n. {Tinkling}.] To cause to clonk, or make small, sharp, quick sounds. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 59tinkly — tinkle ► VERB 1) make or cause to make a light, clear ringing sound. 2) informal urinate. ► NOUN 1) a tinkling sound. 2) informal an act of urinating. DERIVATIVES tinkly adjective …

  English terms dictionary

 • 60N. F. Simpson — Norman Frederick Simpson (29 January 1919 – 27 August 2011[1]) was an English playwright closely associated with the Theatre of the Absurd. To his friends he was known as Wally Simpson, in comic reference to the abdication crisis of 1936. Simpson …

  Wikipedia