Knowledge

 • 41knowledge — noun 1》 information and skills acquired through experience or education.     ↘the sum of what is known.     ↘Philosophy true, justified belief, as opposed to opinion. 2》 awareness or familiarity gained by experience. Phrases come to one s… …

  English new terms dictionary

 • 42knowledge — knowl•edge [[t]ˈnɒl ɪdʒ[/t]] n. 1) acquaintance with facts, truths, or principles 2) familiarity or conversance, as by study or experience: a knowlege of human nature[/ex] 3) the fact or state of knowing; clear and certain mental apprehension 4)… …

  From formal English to slang

 • 43knowledge — see knowledge is power a little knowledge is a dangerous thing …

  Proverbs new dictionary

 • 44Knowledge — noun A course of study which must be completed by prospective London taxi drivers; consists of 320 routes through central London and many significant places. The drivers of the officially licensed black cabs are famous for their mastery of The… …

  Wiktionary

 • 45knowledge — žinios statusas T sritis dirbtinis intelektas apibrėžtis Informacijos ir patirties, konteksto supratimo, interpretavimo, svarstymo gebėjimo visuma, reikalinga sprendimams priimti ir veikti. Žinios gali būti išreikštosios (angl. explicit) ir… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 46knowledge — žinios statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Kompetencijų elementai, mus supančio pasaulio faktai. Žinios skirstomos į objektyvias (mokslines), subjektyvias (literatūrines, estetines atskiro žmogaus mintis) ir moralines (bendras… …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 47knowledge — pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Aukščiausia objektyviosios tikrovės atspindėjimo forma. Skiriami šie lygiai: jutiminis, kognityvusis, empirinis ir teorinis pažinimas, kurio yra dvi formos: individualusis ir kolektyvinis.… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 48knowledge — žinios statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tikrovės pažinimo rezultatas, teikiantis žodinės ar simbolinės informacijos apie daiktus, reiškinius, jų tarpusavio ryšius. Visuomeninėje, mokslinėje, techninėje ir kitokioje praktinėje žmonijos… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 49knowledge — pažinimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Objektyvios tikrovės atspindėjimo forma. Skiriami šie pažinimo lygiai: pojūtinis, pažintinis (kognityvusis), empirinis ir teorinis. Objektyviosios tikrovės pažinimas reiškiasi… …

  Sporto terminų žodynas

 • 50knowledge — pažinimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko (visų pirma žaidimų, dvikovos sporto šakų) veiklos valdymo, orientavimosi priimant sprendimus pagrindas; sudedamoji judesių reguliavimo ir kontrolės vyksmo dalis; įvairių… …

  Sporto terminų žodynas